Disiplin Kurulu kararları - BasketFaul.com

Disiplin Kurulu kararları

27-02-20 18:16
1 -  Sakarya Yükseliş Spor Kulübü’nün, 21.02.2020 tarihinde İzmir’de oynanan Bayraklı Belediyesi - Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş TKBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 98.5. maddesine aykırı biçimde müsabakaya 10 basketbolcudan daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince 450,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 2019-2020 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin Basketbol Disiplin Kurulu tarafından verilmiş dört (4) ayrı cezanın (T.19.12.2019-E.2019/346-K.2019/361, T.09.01.2020-E.2020/9-K.2020/16, T.23.01.2020-E.2020/25-K.2020/31, T.20.02.2020-E.2020/63-K.2020/70) bulunduğu anlaşılmakla, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü uyarınca verilen ceza takdiren ½ oranında arttırılarak neticeten 675,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; 

2 -  Geçit Spor Kulübü’nün, 21.02.2020 tarihinde Bursa’da oynanan Geçit Spor – Murat Paşaoğlu TB2L müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 30. maddesine aykırı biçimde salonda hazır ambulans bulundurmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; 

3 -  Galatasaray Spor Kulübü’nün, 22.02.2020 tarihinde İstanbul’da oynanan Galatasaray – Samsun Canik Belediye Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;

a.   Eylemin 2019–2020 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada üçüncü kez (T.14.11.2019-E.2019/299, T.09.01.2020-E.2020/4) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Kulüp görevlilerinin, müsabaka görevlileri raporlarında tespit edilen yardımları ve ihlalin önlenmesi adına ortaya konulan olumlu gayretleri Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza ¼ oranında indirilerek neticeten 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;

4 -  İzmit Belediyespor Gençlik Kulübü’nün, 22.02.2020 tarihinde Kocaeli’nde oynanan İzmit Belediyespor – Botaş Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;

a.   Eylemin 2019–2020 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince 1.250,00-TL eklenmek sureti ile toplam 6.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c.   Her ne kadar seyirci olayı ihlali gerçekleşmiş olsa dahi, müsabaka görevlileri raporlarında tespit edilen eylemlerin başlaması akabinde önlenmeleri için Kulüp görevlileri tarafından müdahalede bulunulması, yapılan etkin müdahale ile durdurulduğu rapor edilen eylemlerin bir daha gerçekleşmemesi için seyircilerin müsabaka boyunca kontrol altında tutulmuş olması, böylelikle   etkili-sürekli-olumlu gayretler neticesinde olası ihlallerin de önüne geçilmesinin sağlanması Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 3.125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; 

5 -  Antalya 07 Basketbol Spor Kulübü yöneticisi Serkan Özer’in, 22.02.2020 tarihinde Antalya’da oynanan Antalya 07 Basketbol – İstanbul Üniversitesi TKBL müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2019–2020 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/2. ve 29/3. maddeleri gereğince 2.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/81)

6 -  Toroslar Belediye Spor Kulübü’nün, 23.02.2020 tarihinde Balıkesir’de oynanan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi – Toroslar Belediye KBBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 87.4. maddesine aykırı biçimde müsabakaya 10 basketbolcudan daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; 

7 -  Pota Bordo Mavi Basketbol Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 23.02.2020 tarihinde Tekirdağ’da oynanan Çerkezköy Belediye – Pota Bordo Mavi KBBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 87.4. maddesine aykırı biçimde müsabakaya 10 basketbolcudan daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle -aynı ihlale ilişkin Disiplin Kurulu’nun E.2020/67 sayılı dosyasından verilen kararı müsabaka tarihi olan 23.02.2020 tarihinde henüz kesinleşmemiş olduğundan, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmünün uygulanamayacağı dikkate alınarak- Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; 

8 -  Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 21.02.2020 tarihinde İzmir’de oynanan Karşıyaka Belediyespor – Nazilli Belediye TB2L müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 44. maddesine aykırılık nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; 

9 -  Kastamonu Yıldızlar Topluluğu All Star Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 23.02.2020 tarihinde Kastamonu’da oynanan Kastamonu All Star – Denge Okulları KBBL müsabakası sırasında gerçekleşen Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 28. maddesi ile Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 69.1. maddesine aykırılık sebebiyle, aykırılık neticesinde müsabakaya ara verildiği de dikkate alınarak, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;

10 -  Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü antrenörü Fatih Bozkurt’un, 25.02.2020 tarihinde Malatya’da oynanan Elazığ İl Özel İdare – Bağlar Belediye Spor U-16 Kızlar 5. Grup Bölge Şampiyonası müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2019–2020 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 625,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 312,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2020/86)

11 -  Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, 25.02.2020 tarihinde Ankara’da oynanan Birevim Elazığ İl Özel İdare – Beşiktaş TRC İnşaat Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak her ne kadar Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 44. ve 84.5. maddelerine aykırılık nedeni ile Kurulumuza sevk edilmişse de; 24.01.2020 tarihinde Elazığ ilimizde meydana gelen deprem felaketi sonrasında yaşanan fiziki imkansızlıkların ihlallerin gerçekleşmesine neden olduğu anlaşıldığından, her iki sevke ilişkin olarak da Kulüp hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile;  

Yorumlar Okunma: 1006