Disiplin Kurulu kararları - BasketFaul.com

Disiplin Kurulu kararları

23-01-20 19:29
1 - 18.01.2020 tarihinde Eskişehir’de oynanan Çağdaş Kolejliler – Turgutlu Belediye KBBL müsabakası ile ilgili olarak;

a.   Eskişehir Çağdaş Kolejliler ve Spor Kulübü görevlisi Seda Tunçelli’nin hakareti nedeniyle, ihlalin 2019–2020 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği ve eylemin birden fazla kişinin kişilik hakkını zedelediği hususları birlikte dikkate alınarak, madde metninde belirlenen asgari hadden uzaklaşılmak sureti ile Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince takdiren 3.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlilerine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Eskişehir Çağdaş Kolejliler ve Spor Kulübü antrenörü Esra Aldanmaz’ın diskalifiye sonrası hakareti nedeniyle, ihlalin 2019–2020 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği ve eylemin birden fazla kişinin kişilik hakkını zedelediği hususları birlikte dikkate alınarak, madde metninde belirlenen asgari hadden uzaklaşılmak sureti ile Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince takdiren 3.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlilerine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;

2 - Sakarya Yükseliş Spor Kulübü’nün, 18.01.2020 tarihinde Sakarya’da oynanan Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş – Mersin Üniversitesi TKBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 98.5. maddesine aykırı biçimde müsabakaya 10 basketbolcudan daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince 300,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 2019-2020 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin Basketbol Disiplin Kurulu’nun 19.12.2019 tarih, E.2019/346, K.2019/361 sayılı dosyasından kesinleşmiş bir ceza ile 09.01.2020 tarih, E.2020/9, K.2020/16 sayılı dosyasından kesinleşmemiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;

3 - İzmit Belediyespor Gençlik Kulübü’nün, 18.01.2020 tarihinde Kocaeli’nde oynanan İzmit Belediyespor – Beşiktaş TRC İnşaat Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak; müsabaka öncesinde salon teknik teçhizatının arızalanması sonucunda müsabakaya geç başlandığı da dikkate alınarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 72.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 22. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 2019-2020 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin Basketbol Disiplin Kurulu’nun 26.12.2019 tarih, E.2019/357, K.2019/372 sayılı dosyasından kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 6.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; 

4 - Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün, 18.01.2020 tarihinde Kocaeli’nde oynanan İzmit Belediyespor – Beşiktaş TRC İnşaat Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;

a.   Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2019–2020 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.31.10.2019-E.2019/277) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b.  Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;

               i.    Eylemin 2019–2020 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

             ii.    Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince 1.250,00-TL eklenmek sureti ile toplam 6.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c.   Cezaların toplanması sureti ile neticeten 13.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; 

5 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün, 19.01.2020 tarihinde Erzurum’da oynanan Erzurum Bşb. Gençlik – Murat Paşaoğlu TB2L müsabakası ile ilgili olarak; müsabaka öncesinde salon teknik teçhizatının arızalanması sonucunda müsabakaya geç başlandığı da dikkate alınarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 69.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 21. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 2019-2020 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin Basketbol Disiplin Kurulu’nun 21.11.2019 tarih, E.2019/316, K.2019/330 sayılı dosyasından kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;

6 - 18.01.2020 tarihinde Mardin’de oynanan Mardin Büyükşehir Başak – İstanbul Üniversitesi TKBL müsabakası ile ilgili olarak

A. Mardin Büyükşehir Başak Spor Kulübü’nün;

a.   Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
  i.    Eylemin 2019–2020 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.02.01.2020-E.2019/361) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 2.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
 ii.    Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına, müsabakanın durmasına ve güvenlik güçlerinin müdahalesine neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 1.500,00-TL eklenmek sureti ile toplam 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 3.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.  Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 32.4. maddesine aykırı biçimde müsabakanın oynandığı salona gürültü kirliliğine neden olacak aletlerin sokulması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
c.   Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 36.1. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
B.  Mardin Büyükşehir Başak Spor Kulübü görevlisi Taylan Karaboğa’nın, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 38.1. maddesine aykırı biçimde müsabaka görevlilerinin izni ve onayı olmadan anons sisteminin kullanılması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; 

7 - 18.01.2020 tarihinde Mardin’de oynanan Mardin Büyükşehir Başak – İstanbul Üniversitesi TKBL müsabakası ile ilgili olarak;

a.   İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü basketbolcusu Şuğranur Hatice Sönmez’in;
 i.  Sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2019–2020 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince hakkında sadece para cezası yaptırımı uygulanmasına fakat eylemin ağırlığı nedeniyle asgari hadden uzaklaşılarak 2.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
 ii.  Samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 1.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.  İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü başantrenörü Hande Güven’in;
 i.  Müsabaka devam ettiği sırada müsabaka görevlilerinin izni ve onayı olmaksızın basketbolcular ile kenar yönetimin müsabaka sahasını terk etmesi eylemi üzerindeki hukuki hâkimiyetten doğan mesuliyet kaynaklı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2019–2020 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince hakkında sadece para cezası yaptırımı uygulanmasına fakat eylemin ağırlığı nedeniyle asgari hadden uzaklaşılarak 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
 ii.  Yaşanan seyirci olayları karşısında gerçekleştirildiği anlaşılan eylemin, hukuka uygunluk nedeninde sınırın aşılması mahiyetinde orantısız olduğu, ancak ceza sorumluluğuna etkili olan bu hususun takdiri indirim sebebi sayılması gerektiğinden, verilen ceza Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesi uyarınca yarısına kadar indirilerek neticeten 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.   İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü yardımcı antrenörü Abdulgani Murat Başman’ın;
 i.  Müsabaka devam ettiği sırada müsabaka görevlilerinin izni ve onayı olmaksızın basketbolcular ile kenar yönetimin müsabaka sahasını terk etmesi eylemi üzerindeki fiili hâkimiyetten doğan mesuliyet kaynaklı sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2019–2020 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince hakkında sadece para cezası yaptırımı uygulanmasına fakat eylemin ağırlığı nedeniyle asgari hadden uzaklaşılarak 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.  Yaşanan seyirci olayları karşısında gerçekleştirildiği anlaşılan eylemin, hukuka uygunluk nedeninde sınırın aşılması mahiyetinde orantısız olduğu, ancak ceza sorumluluğuna etkili olan bu hususun takdiri indirim sebebi sayılması gerektiğinden, verilen ceza Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesi uyarınca yarısına kadar indirilerek neticeten 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
d.  İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü görevlisi Pelin Melek Öztürk, her ne kadar müsabaka devam ettiği sırada müsabaka görevlilerinin izni ve onayı olmaksızın basketbolcular ile kenar yönetimin müsabaka sahasını terk etmesindeki mesuliyetten kaynaklanan sportmenliğe aykırı hareket şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de, sevke konu eylem üzerinde hukuki ya da fiili bir hakimiyet bulunduğu tespit edilemediğinden hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile;  

8 -  Nazilli Belediye Spor Kulübü hakkında, 17.01.2020 tarihinde Aydın’da oynanan Nazilli Belediye – Kocaeli Bşb. Kağıtspor TB2L müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

9 - Mersin Üniversitesi Spor Kulübü hakkında, 21.01.2020 tarihinde Mersin’de oynanan Mersin Üniversitesi – Mardin Büyükşehir Başak TKBL müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına... 

Yorumlar Okunma: 1860