Performans Sanatı (Hayri Pekergin) - BasketFaul.com

Performans Sanatı (Hayri Pekergin)

30-01-23 23:59

Spor bir performans sanatı. 

Sporun evrenselliği, geniş kitlelere sunduğu çekim etkisi, yarattığı değerler onu yerine göre bir ürün, yerine göre alınan satılan bir hizmet haline getiriyor. 

Durum böyle olunca içinde bulunduğumuz küresel köy düzeninde sporun bir endüstri haline gelmesi kaçınılmaz hale geliyor. 

Kimyadan, turizme, gıdadan perakendeye kadar bildiğiniz bilmediğiniz her endüstrinin kendi standartları var.    

Aynı şey spor endüstrisi ya da daha düz bir deyişle profesyonel sporun kendisi için de geçerli. 

Bireysel sporlar için farklı özelliklerden söz ederken, takım sporlarındaki endüstri standartları temel işletmecilik ilkeleriyle oldukça benzeşiyor. 

Bugün finansal olarak bitmiş, uzatmaları oynayan hatta kamulaştırma riski taşıyan futbolumuzdan, son döneme kadar cömertçe harcadığı kaynakların karşılığını çok nadir alabilen basketbolumuza kadar ortaya çıkan başarısızlık ya da verimsizliklerin ardında bu endüstri standartlarına uymamak var. 

Böyle olunca XL hatalar oluşuyor ya da yapılan mini hatalar birbiri ardına eklenip zincirleme reaksiyona neden oluyor. 

Şimdi diyeceksiniz ki başarılı olan, şampiyon olan nasıl oluyor? 

Cevabı basit;

Yerel ölçekte “Şampiyon” olanlar (genelde) diğerlerine göre belirli hataları daha az yapanlar arasından çıkıyor.  

Ülkemizde erkek voleybolunun çok önünde yer alan kadın voleybolunu ve Anadolu Efes’in Euroleague’de hepimizi gururlandıran “back to back” başarısını bir kenara alırsak, futbol basketbol gibi alanlardaki nadir başarıların uluslararası planda sürdürülebilir olmamasının ardında bu neden yatıyor. 

Sporda başarısızlığa götüren hatalar arasında “en sık” yapılanlar, en çok görülenler neler?

- Yönetim Kurulu ile profesyonel takımlar arasındaki kademede yer alan, karar verici konumdaki profesyonel yönetim ekibinin yeterli nitelikleri taşımaması.

- Yönetim Kurulu’nun bizzat strateji belirleyip performans izleme görevini bırakıp günlük iş akışına karışması. 

- Sezon öncesinde planlama yapılırken bütçe / hedefler konusuna gerçekçi ve tutarlı yaklaşılmaması.

- Transfer hataları ve yapılan hataları kabullenip düzeltici / iyileştirici önlem almakta gecikilmesi.  

- Başarı ya da başarısızlık ile bitecek bir sezon sürecinde, KPI (key performance indicator) dediğimiz temel performans göstergelerinin takip edilmemesi ya da yeterince önem verilmemesi.  

- Yönetim Kurulu’nun altındaki profesyonel yönetime ya da baş antrenör / head coach’a ya da bir profesyonel sporcuya fazla alan bırakması veya baş antrenör / head coach üstünde gerekli denetimi oluşturmaması. 

- Kilit pozisyonlara getirilen idari, teknik ya da destek personelin sezon hedefleriyle örtüşecek şekilde işinin ehli olmaması.

- Sezon içinde yapılması gereken idari ya da teknik hamlelerin yapılmaması ya da zarar verici şekilde gecikmesi.

- Kriz süreçlerinde kriz yönetimi prensiplerinin uygulanmaması. Bir acil durum planı bulunmaması. 

- Profesyonel takımların teknik ve oyuncu kadrolarının zamanında yenilenmemesi nedeni ile karşılaşılan verimsizlikler. 

- Takım içinde hedefler ile tutarlı bir denge oluşturulmaması nedeniyle takım içi rekabet mekanizmalarının işlememesiyle gelen verimsizlik. 

- Pazarlama, sosyal medya, sponsor ilişkileri alanlarında yapılan hata veya ortaya çıkan ve verimsizlikler. 

- Organizasyon içinde karşıt görüşlerin ve bu görüşleri ortaya koyanların negatif algılanması. Gerekli geri bildirim süreçlerinin işletilmemesi, karar süreçlerinin sağlıklı çalışmaması.  

- Spor kulüplerinde ve organizasyonlarda kurum kültürü ve standartların oluşturulmamış olması.  

Bu maddelere baktığınız zaman, futbol ya da basketbol fark etmeksizin, aklınıza pek çok kulüp ya da pek çok takım gelecek. 

Yukarıda sayılan hususların yaşanan performans kayıpları ardındaki başlıca faktörler olduğunu fark edeceksiniz. 

Bunu ben biliyorsam, siz biliyorsanız bu işlerin başındaki kişiler de biliyor olmalı.

Milyar dolarlık başarılı şirketlerin, kurumların sahipleri ya da yöneticileri şirketlerinde veya kurumlarında oluşturdukları kurumsallık seviyesini , yönetişim başarısını nasıl oluyor da yönetimine talip oldukları spor kulüplerine taşıyamıyor?

İşte asıl soru burada yatıyor. 

twitter: @hayripekergin 
Domain - Hosting - Cloud

Yorumlar Okunma: 4805