Federasyon Başkanlığı'na aday olmak kolaylaştırıldı - BasketFaul.com

Federasyon Başkanlığı'na aday olmak kolaylaştırıldı

23-05-19 09:55
Basketbol Federasyon Başkanlığı seçimlerine katılmak için başvuru sırasında delegelerin yüzde 15'inin imzasının bulunması şartı kaldırıldı. Bilindiği gibi önceki seçimlerde Ayberk Yağız yeterli sayıda imza alamadığı için adaylığını koyamamıştı.

Konuyla ilgili olarak Resmi Gazete'de yayımlanan bölüm şöyle:

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, adaylık başvurularını Federasyona yaparlar.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütür. 

Yorumlar Okunma: 2784